Νέα

Γυμνή στην Έρημο (με μόνο ένα GPS για να βγεις έξω)

Είστε γυμνοί στην έρημο. Ο ήλιος χτυπάει. Αλλά έχετε ένα GPS στο χέρι, και υπάρχει μια προκαθορισμένη διαδρομή στη συσκευή για να βρούμε έναν τρόπο πίσω. Αυτή είναι η προϋπόθεση αυτού του βίντεο, ενός δημιουργικού διαφημιστικού βραχίονα από την CompeGPS της Ισπανίας. Αξίζει ένα ρολόι. Μοιάζει με μια καθαρή ιδέα κάποια μέρα για ένα τμήμα μιας περιπέτειας GearJunkie, επίσης!